Информационен Бизнес туристически справочник Област Габрово е платформа представяща актуална информация за бизнеса и туризма в областта, сайта е част от „РЕГИОНАЛНИ БИЗНЕС ТУРИСТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИЦИ“. Представянето се осъществява чрез банер или собствена страница/лемдинг/ в съответната категория за период от една година, като за целта се издава фактура, след изтичане на периода същия може да се поднови за следащ период от една година. Информацията в портала може да се променя неограничен брой пъти с цел нейната актуалност.

С цел оптималната функционалност на информационния портал запазваме правото и да правим промени по сайта без това да навреди на наличната инфорамация!